Get Adobe Flash player

Skype kontakt

Žig

Žig je pravno zaštićen znak kojim fizičko i pravno lice obeležava svoje robe i usluge u prometu, kako bi potrošači mogli da ih razlikuju od istovrsnih ili sličnih roba i usluga koje na tržištu nudi neko drugo fizičko ili pravno lice. Zaštita žigova se vrši kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije kao nacionalnog centra za zaštitu intelektualne svojine i pružanje strateških informacija kada je reč o intelektualnom kapitalu.

Opširnije: Žig

Zašto zaštititi znak

Pravna zaštita znaka kojim se u prometu obeležavaju robe ili usluge nije zakonska obaveza, već je odluka o njegovoj pravnoj zaštiti prepuštena slobodnoj volji onoga koji znak koristi. Privredni subjekt koji koristi svoj znak u prometu, neće trpeti nikakve pravne sankcije zbog toga što ga nije zaštitio žigom. Pa ipak, pravna zaštita znaka žigom uvek je dobrodošla, jer nudi brojne koristi za njegovog vlasnika. Pored ostalih, i sledeće:

Opširnije: Zašto zaštititi znak

šta je to rešerš?

Pre nego što podnese prijavu žiga, svako zainteresovano lice može da zahteva da se izvrši pretraživanje (rešerš) žiga, u cilju dobijanja podataka o tome - da li postoji ranije registrovani žig ili prijavljeni znak, koji je istovetan ili bitno sličan znaku koji stranka želi da zaštiti žigom.

Opširnije: šta je to rešerš?

Trajanje žiga

Žig se stiče upisom u Registar žigova i traje deset godina od dana podnošenja prijave.

Međutim, trajanje žiga može i da se produži na novi naredni period od 10 godina.

Opširnije: Trajanje žiga

Kako se označava žig?

Žig se označava sledećim simbolima:

 

(za registrovane zaštitne znake);

 

Opširnije: Kako se označava žig?