Molimo Vas da popunite ovaj formular a potom pritisnite dugme za slanje. Odgovorićemo u najkraćem vremenskom roku.

Korisnik autorskog dela

Adresa korisnika

PIB

Ime i prezime zastupnika

Ime i pezime autora

Adresa autora

Opstina autora

Grad autora

JMBG autora

Broj pasosa za strane drzavljane

(ako je autor strani drzavljanin)

Broj racuna

Kod banke

Autor je penziono osiguran:Osiguran je u fondu.................................

 

.................................

................................................................

................................................................

 

.................................

................................................................

................................................................

................................................................

 

.................................

 

.................................

Drugo

Autor je clan udruzenja i na taj nacin ostvartuje penziono osiguranje

(opciono)

Autor je strani drzavljanin

(opciono)

Autorsko delo
 

Dogovoreni NETO iznos

ili dogovoreni BRUTO iznos

Rok predaje autorskog dela

Rok placanja

Kontakt telefon autora


E-mail adress


Vaše pitanje